VDK İHBAR / ŞİKAYET GİRİŞ FORMU


Not:  "SMS Doğrulama Kodu Gönder" butonuna bastıktan sonra cep telefonunza gelen SMS ile doğrulama yaparak Personel Şikayet ve Mükellef ihbar işlemlerinde bulunabilirsiniz.


MÜKELLEF İHBARI HAKKINDA


TC Kimlik Numarası Beyan Zorunluluğu


Asılsız ihbarların yapılmaması için mükellef hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerden önce TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Cep telefonu numarası girmek zorunludur.


İhbar ve Şikayetler Hakkında Açıklama

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Ancak, bu kanuna göre verilen dilekçelerin geçerli kabul edilmesi için;
   *Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzasının,
   *İş veya ikametgâh adresinin belirtilmesi gerekmektedir.


Dilekçe sahibine, dilekçesinde belirttiği ihbar/şikayetlerle ilgili bilgilendirme yapılabilmesi için zorunlu bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

Ancak müracaat sahibinin kişisel bilgilerini vermeme durumunda kendisine bu müracaatına ilişkin bilgi verilmeyecektir. Diğer taraftan, 4483 Sayılı Kanuna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin,
  *Soyut ve genel nitelikte olmaması,
   *İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi,
   *İddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması,
   *İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad,soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekmektedir.


Bu kapsamda, yukarıda belirtilen şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler Başkanlığımızca işleme konulmayacaktır. Ancak, iddialarının, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde, ihbarcı/şikayetçinin ad, soyad ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmayacaktır. Başkanlığımızca ihbarcı/şikâyetçinin kimlik bilgileri gizli tutulacaktır.